Billeder fra det fjerne

Billeder fra det fjerne

30,00 DKK

På lager

Iniversitetsforlaget i Oslo 1996 / Red.:Anders Michelsen, Frederik Stjernfelt

Videnskabelig visualisering – en antologi