Bliv medlem

Vi har brug for dit medlemskab – hvad enten det er dig som person, husstand, forening eller anden organisation. Succesen afhænger af dig, din nabo byens foreninger, forretninger og andre aktører der kan støtte op om Bogbyens mission:

At skabe aktivitet og grobund for vækst i byen samt gøre Ingstrup til et yndet udflugtsmål for turister.

Medlemskab kan tegnes ved at udfylde nedenstående formular.

Det årlige kontingent pr. person, forening, forretning eller anden organisation er kr. 100,-

Medlemskabet er gældende når kontingentet er indbetalt og registreret på Bogbyens konto i Sparekassen Danmark.

Reg. 9070 konto 163 11 93532

Husk at skrive dit navn