Folkeaktie Bogbrugsen

Folkeaktier - Bogbrugsen


Nu er renoveringen af Bogbrugsen ved at være tilendebragt, men der er desværre løbet nogle omkostninger på til uforudsete og uforudsigelige reparationer af bygningen. Det betyder at vi kommer til at mangle økonomiske midler til at gøre indretningen helt færdig og få den op på det viveau vi ønsker.

Derfor appellerer vi til lokalbefolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger m.v. om at tegne folkeaktier i Bogbrugsen.

Aktiernes pålydende er kr. 1.000,- og man kan selvfølgelig sagtens tegne flere.

Fra år 2020, vil der hvert år blive tilbagebetalt 10 % af det samlede antal aktier. Hvilke aktier der skal tilbagebetales, findes ved lodtrækning på Ingstrup Bogby's årlige generalforsamling.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Hvis du ønsker at tegne Folkeaktier, skal du blot udfylde nedenstående formular.

Skriv i Beskedfeltet hvor mange aktier du vil købe.

Indbetaling kan foretages på Bogbyens konto i Sparekassen Vendsyssel

Reg. 9070 konto 163 11 93532 eller

MobilePay  48 142

Nogle dage efter at indbetalingen er registreret, vil du få aktien udleveret.